python/lib/aubio/cmd.py: add basic cut command
[aubio.git] / python / lib / aubio / cmd.py
2017-09-16 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: add basic cut command
2017-09-16 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: use custom parser class
2017-09-14 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: add help subcommand
2017-09-14 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: add some doc, prefix unused...
2017-09-12 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: use frames_read in flush
2017-09-12 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: split add_subcommands
2017-09-12 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: add quiet subcommand (closes...
2017-09-12 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: split buffer and hop sizes
2017-07-24 Paul BrossierMerge branch 'master' into yinfast
2017-05-10 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: improve error message
2017-04-12 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: add -u/--pitch-unit to 'aubio...
2017-03-26 Paul BrossierMerge branch 'master' into awhitening
2017-03-25 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: remove unused variable
2017-03-24 Paul BrossierMerge branch 'aubiocmd'
2017-03-24 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: improve help output
2017-03-24 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: check we found a few beats
2017-03-24 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: improve descriptions
2017-03-24 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: small refactor, add comments
2017-03-23 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: improve tempo subcommand descr...
2017-03-23 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: add tempo subcommand to extrac...
2017-03-23 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: add a flush function
2017-03-23 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: simplify repr_res
2017-03-23 Paul Brossierpython/lib/aubio/cmd.py: fix timefuncs
2017-03-23 Paul Brossiersetup.py: move cut and cmd inside aubio module, use...